NBS Nordic

NBS Nordic - Underdatabehandlere

Opdateret d. 24. januar 2024

Under databehandlere 

Sidst opdateret 24. januar. 2024

Oversigt over underdatabehandlere til NBS Nordic 

NBS Nordic anvender underdatabehandlere til at behandle persondata. Disse underdatabehandlere er typisk leverandører af cloud tjenester og/eller andre IT hosting ydelser. Vi sikrer, at der bliver indgået databehandleraftaler med alle vores underdatabehandlere med henblik på at beskytte din persondata bedst muligt.  

Hvis underdatabehandlere er placeret uden for EU, sørger vi for at have et gyldigt overførselsgrundlag på plads ved blandt andet at indgå EU’s standardkontraktbestemmelser(SCC).

Under hver kategori kan du læse hvilken data vores underdatabehandlere får adgang til, hvad formålet er, hvor data er opbevaret og hvad overførselsgrundlaget er, såfremt data overføres til tredjelande. 

Underdatabehandlere Produkt Host lokation Formål
Microsoft Ireland Operations Limited  Microsoft Azure  Sverige, Irland og Holland  Microsoft Azure hoster NBS Nordic applikationen og database servere. 
Sinch  Mailgun  EU Mailgun understøtter afsendelse af emails genereret gennem NBS Nordic applikationen. 
Sentry      Backend tracking af fejlbeskeder i applikationen 
Logrocket      Frontend tracking af fejlbeskeder på applikationen 
Helpscout       

 

Databehandleren kan anvende andre af Byggfakta Groups selskaber som underdatabehandlere uden de er listet i tabellen ovenfor og uden at notificere den dataansvarlige herom.  

Oversigten over underdatabehandlere er sidst opdateret: 24. januar. 2024